Vol. 8 No. 389
Sunday, February 26, 2012
   
  Tagbilaran City, Bohol, Philippines



Email: fred_amora@yahoo.com

Sa abog mopaule

Nagpa badlis baka dihas Mierkoles?

Well, maybe you were too busy or just did not care of participating in that church ritual we had practiced since we were small children.

Ako nakalipat sad pero sa daghang nakatagbo naho sa opisina nga may badlis sa ilang buna, nahinumdum ko sa kahulogan niadto.

Kining Ash Wednesday mao kini ang unang adlaw sa pagsulod sa Cuaresma. Ug sa pagbadlis sa uling sa atong agtang, gipahinumdum kanato nga kita tanan gikan sa abog ug sa abog usab mopaule.

'Ashes to ashes' is mostly used in burial services and are accompanied by excerpt from Biblical text, Genesis 3:19 (King James Version): "In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return."

Busa kon Christian ka, you should have understood what that means.

* * * * *

In simple terms, we must accept and realize that no matter who you are, rich , poor; powerful mayor, congressman or a plain barangay tanod, we are all going to die; no exemptions.

Ang kamatayon sigurado jod nga modangat kanato, dili puede pugngan sa kuarta o’ gahom sa medisina. Pag-ingon nga dead naka, bisan pag daghan kag kuarta, wanay bili ang tanan. Goodbye everybody!

He hee. mao bitaw nga matag buntag jod magpasalamat ko sa Ginoo nga buhi pako kay ug iyang pagboot, kuhaon manka niya bisan unsang orasa. Dika puede morason nga ayaw sa Lord kay natog pako.

Therefore everyday is a gift, gasa kanato sa Dios ug kay gikan man sa Dios kinahanglan nato kining gamiton alayon sa iyang katoyooan nga mao ang “pagsabwag ug pagpabati kon unsay gugma”.

Gugma? Mao kana ang nagpatuyok sa kalibutan. Kon mawala kana kanimo ang motoyok ang imong ulo ug mosenyas ang imong libakerang silingan sa ilang tudlo nga pinatuyok sad he hee. Tinood na, ang tawo nga wala nay gugma sa iyang kasing kasing mausab jod ug dili na normal. Dili na niya makita unsa ka bililhon ang pagminahalay tali sa mga igsoon, silingan ug kaubanan sa trabaho.

Sa Iningles pa, “me against the world”, ang tawo nga walay gugma, wala nay amigo, galit sa mundo.

* * * * *

Mao nga ako, Love thy Neighbor jod ko kanunay kay kon kontra nimo sila tanan, way mokuyog sa imong lubong. Mobilar lang tingale kay naa may kape he..hee.

Pero ang mas subo palandongon dili ang kamatayon sa atong mortal nga lawas kon dili ang kamatayon sa buhi natong kalag. Kon patay na ang imong pagmahal sa imong isigkatawo tungod kay nabutaan ka sa salapi ug sa yutan-ong garbo, ikaw ang gitawag nga patay’ng buhi. Buhi imong lawas apan wala kanay kalag. Living Dead! Why then continue living?

Food for thoughts:
“Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us while we live.”
~Norman Cousins


Reactions to this article? You may send your comments to this writer:
(Note: All fields required)
Sender's Name :
Province/Country :
Email Address :
Message :
     
EDSA Message
Speech Is Power
After Graduation, What’s Next?
Sa abog mopaule

“Dalan Sa Kalimot”
Necessity, the Mother of Invention