Vol. 8 No. 399
Sunday, May 6, 2012
   
  Tagbilaran City, Bohol, PhilippinesEmail: mikeligalig@gmail.com
“Ang dako nga makababag sa kalamposan kining katapolan sa tawo”

Walay Makababag Sa Kalamposan

Sa adlaw sa among reunion sa high school, nahimamat ko pag-usab ang akong mga classmates. Sukad sa among pag-graduate niadtong 1996, 16 na ka tuig nga ang uban kanila wala ko na ikita.

Naestorya ko ang usa sa akong mga classmates. Nagkaambitay mi sa mga sugilanon sa kinabuhi kung unsa na ang nahitabo sa mga katuigan nga nanglabay.

Usa sa iyang nahisgutan kadtong kaagi sa iyang manghod nga karon police na. Naabot niya kining maong profession sa dili sayon nga paagi.

Pagkahuman ug graduate sa high school sa iyang manghod, siya wala makapadayon sa pagtungha sa kolehiyo tungod lagi sa kakabus sa kahimtang. Apan determinado ang iyang manghod ug may plano nga motapos sa pag-eskwela bisan pa man sa naghingapin nga kapobrehon.

Busa nakahukom siya nga motrabaho lang una bisan pa man sa kahingkod sa iyang edad. Sa pangidaron nga 16 anyos, nagsugod na ug trabaho sa construction ang iyang manghod. Sulod sa usa katuig ug tunga, giantos niya ang kapait ug kalisud sa trabaho sa construction hangtud nga diha siyay natigom nga kwarta.

Makatigum man gyud hinuon kay dili moinom, dili mosigarilyo, dili mosugal, sa laktud nga pagkaestorya, walay bisyo ang iyang manghud.

Ug kadtong gitigum niya gikan sa iyang sweldo sa construction, mao kadto ang iyang gihinay-hinay ug gasto sa college. Hangtud nga naka-graduate ra gyud sa kurso nga criminology. Pag-take sa criminologist board exam, nahimo siya nga usa sa mga top 10.

Dali ra kaayo nga nahimong police. Walay backer. Walay gibundak nga kwarta para palusot aron mahimong police. Tanan iyang hinaguan.

Nakaingon ko nga kon gustohon gyud sa tawo nga mahuman sa pag-eskwela, dili ang kapobrehon makababag.

Ang dako nga makababag sa kalamposan kining katapolan sa tawo.

Pagkadaghan nakong nailhan nga mga tawo nga wala motiwas sa pag-eskwela tungod sa kapobrehon. Gani sa batch namo sa high school, pipila lang ang nakapadayon sa college – ug ang gihimo nga rason mao ang kakabos.

Pero daghan na kaayong mga nagmalamposon sa ilang pag-eskwela nga wala magsalig sa ubang tawo, wala misandig sa igsuon ug ginikanan.

Kasagaran hinuon kadtong mga adunay gisaligan ang dili molampos sa pag-eskwela kay magpakasayon nalang nga adunay nagsuporta.

Isip lakbit nga estorya, diha koy nahibaw-an nga security guard nga nahimong abogado. Magsecurity guard sa adlawan, pagkagabii sulod sa eskwela. Hangtud nga nahuman sa pagtuon, ug nahimong abogado.

Diha pud koy nabasahan nga sugilanon sa usa ka jeepney driver nga mamasahero sa adlaw, unya moeskwela sa pagkagabii. Nagbunga ang tanan niyang paningkamot ug nahimong abogado.

Walay makababag sa kalamposan kung adunay kakugi inubanan sa grasya ug tabang sa Ginoo.


Reactions to this article? You may send your comments to this writer:
(Note: All fields required)
Sender's Name :
Province/Country :
Email Address :
Message :
     
Lessons in American Election
Millionaire Servants
A Funny Thing
Tulis diri, tulis didto

Walay Makababag Sa Kalamposan
Protest against Expensive and Substandard Water sold in Tagbilaran