Vol. 8 No. 395
Sunday, April 8, 2012
   
  Tagbilaran City, Bohol, PhilippinesEmail: mikeligalig@gmail.com
“Kung buot nato nga makadungog sa mensahe sa Ginoo sa atong kinabuhi, kinahanglan nga magpalayo ta sa mga butang nga mosapaw sa atong atensyon.”

Gaksa Ang Kahilom

Daghan na sa mga butang sa atong panahon karon nga makakuha sa atong pagtagad. Tungod niining mga butanga, malimtan na sa tawo ang kamahinungdanon sa pagpamalandong.

Giingon nga ang Ginoo mamulong kanato panahon sa kahilom. Ug unsaon man nato nga makabaton sa kahilom kung dili ta mag-inusara. Pero bisan pa sa pag-inusara, kung gilibotan ta sa mga electronics/gadget, malagmit dili gihapon makab-ot nato ang kahilom.

Una na niini, anaa ang TV nga daghan kaayo tang mapilian sa pagtan-aw. Nagkadaiyang salida, balita, sports, ug bisan unsa nalang kalingawan sa tawo.

Gani ug dili ta mag-amping kung unsaon nato paggamit ang atong oras, kasagaran dili ka makamatikod nga taas na diay nga oras ang imong nagamit sa pagtan-aw sa TV. Kung dili ka magpalayo sa TV, dili mo mabatonan ang kahilom.

Ikaduha nga sagabal sa kahilom mao ang cellphone karon nga pwede na himuong radio, internet connection, music player, dulaan, ug bisan unsa nalang. Ang smartphone gamay lang kaayo nga gadget apan daghan kaayo ang mabuhat. Mahimo nga dad-on nimo ang imong opisina sa imong smartphone ug nga bisan asa ka, kuyog kanimo ang imong trabaho.

Mao man gani nga adunay mga tawo nga kung mobakasyon sila, ilang palungon ang ilang phone aron dili sila matawagan sa ilang kompanya/employer kay malagmit masugoan gihapon sila panahon sa ilang pag-inusara.

Ikatulo nga babil sa kahilom kining Internet. Kung duna kay paspas nga internet connection, mahimo nga diha ka na magtan-aw ug live TV streaming, magtan-aw sa mga online videos, maminaw sa radio ug sa imong paboritong musika, basa sa newspaper, magpadala ug mensahe sa email, ug magpakli-pakli sa inila nga Facebook.

Daghan sa mga Pinoy karon nga na-addict aning Facebook ug nakaapekto kaayo sa ilang trabaho kay imbis unta nga mo-focus sa ilang gipambuhat, daghan ang magkawat-kawat sa opisina aron molili sa Facebook ug kinsa ang nag-“like” sa ilang mga gipampost. Nahimong tambayanan ang Facebook. Lisud kung masubrahan ang pakighugoy-hugoy sa Facebook kay wala na unyay mabuhat sa opisina o sa trabaho.

Mao man gani nga daghang mga kompanya ug opisina sa gobyerno nga gidili ang pag-ukab sa Internet tungod kay nahibaloan nga daghan ang nag-abusar sa ilang oras sa trabaho.

Kung buot nato nga makadungog sa mensahe sa Ginoo sa atong kinabuhi, kinahanglan nga magpalayo ta sa mga butang nga mosapaw sa atong atensyon.

Dili lang panahon sa semana santa nga kita angayan mamalandong. Gidasig kita sa Bibliya nga mamalandong sa pulong sa Ginoo sa matag adlaw.

Adunay buot isulti ang Ginoo sa atong kinabuhi apan dili nato siya mabati kung nagkalanrakas ang atong palibot.


Reactions to this article? You may send your comments to this writer:
(Note: All fields required)
Sender's Name :
Province/Country :
Email Address :
Message :
     
Jesus Christ Is Alive Forever
Words May Be Few
“It’s More Fun in the Philippines”
Mabanhaw ba ang tawo?

Happy Easter!!
Gaksa Ang Kahilom