Vol. 8 No. 393
Sunday, March 25, 2012
   
  Tagbilaran City, Bohol, PhilippinesEmail: mikeligalig@gmail.com
“Kining founder sa Facebook nga si Mark Zuckerberg, 7 years old pa ni gasugod na ug computer programming”

Dili Na Pwede ang “Henny, Penny”

Niadtong nieskwela ko ug Grade 1, wala ko mahibalo unsay A, B, C, D, etc. Lahi ang panahon kaniadtong 1986 nga maoy pagtongtong nako sa unang ang-ang sa elementarya. Wala gyud miy hanaw kung unsay letra.

Sa unang adlaw sa eskwela, nangutana ko ni Mama kung unsaon pagsulat sa akong ngalan. Wala pa nang kinder-kinder o kaha prep sauna. Dihay kinder kunohay namo pero didto sa kapilya, ug akong mahinumduman sige ra mi pakan-on ug bulgor ug linugaw nga yellow corn. Kasagaran binignit lang. Ayoda man kono to sa mga Amerikano sa wala pa pahawaa ang US Military Base sa Pilipinas.

Mao to nga kung mag-grade 1 ka sauna, sugod gyud sa sinugdanan. A, e, i, o, u… ba, be, bi, bo, bu… ka, ke, ki, ko, ku. Tibuok adlaw sige ra ug sabat-sabat sa gisulti sa maestra. Ug dili gyud hikalimtan kadtong estorya nga “Henny, penny, this is henny, penny.” Kada adlaw gyud tong “henny, penny” ang gisilsil sa among alimpatakan.

Abotan ug pila ka buwan, nakita sa maestra nga mas makamao ko mobasa kay sa akong mga classmate. Mao to nga kadtong galisud ug basa, ako maoy patudluon sa among maestra. Ihatag niya nako kadtong pointer nga lipak. Ang una makamao ug basa sa ipabasa anang adlawa, maoy una makauli. Ako pirme maulahi ug uli kay huwaton man nako nga makamao ug basa tanang classmate.

Pait ang panahon kaniadto kay kausa ra sa usa ka semana mi makakubot ug libro. Huwam-huwam. Usa ka libro, lima mi ka bata nga magpuli-puli ug gamit.

Fast forward. Gibasa nako ang libro sa akong anak nga Grade 1. Bag-o lang nahuman ilang final exam. Pagka-advance naman diay ang ilang gitun-an karon. Nagtuon na sila ug preposition, conjunction, subject-verb agreement, daghang mga grammar rules ug correct English usage. Nahinumdum ko college naman mi ani nga mga leksyon.

Sa ila usab nga math, kami sauna 1 plus 1 lang gyud. Karon sila naa nay commutative property of multiplication, associative property of addition, adding and subtracting of fraction, numerator, denominator, problem-solving. Bisan gani sa ilang computer subject, Grade 1 pa, gitun-an na sila ug Powerpoint, MS Paint, Word Document, ug uban pa. Kami sauna, ang among gihandom kadto ra gyong recess, balikotsa, pamiyabas, palupad ug tabanog, pangita ug gamba, lastiko, paligtiw, dakop-dakop.

Kinahanglan lang gyud bitaw nga advance na ang mga bata karon. Panahon sa globalization, dili na pwede nga magpa-banjing-banjing sa pag-eskwela. Nagkaanam ka komplikado ang information. Nagkaanam kadaghan ang mga butang nga angayan mahibaw-an sa tawo.

Kung dili ta mag-apas, biyaan ta sa ubang nasud nga karon labihang ka-advance. Kining founder sa Facebook nga si Mark Zuckerberg, 7 years old pa ni gasugod na ug computer programming.

Kita diri sa Pilipinas, mangabante ta kay nabiyaan na ta pag-ayo sa ubang nasud. Unta ang mga bata, dili magsige ug tungkalo anang TV nga ang mga programa walay hinungdan ug dili makapaugmad sa ilang kinaadman.

Anaa sa mga bata karon ang kaugmaon sa atong nasud. Ato silang giyahan unsaon pagkab-ot sa lapad ug taas nga kahibalo sa tanang matang sa pagtuon aron sila maoy mobangon ug mougmad sa pinanggang nasod nga Pilipinhon.


Reactions to this article? You may send your comments to this writer:
(Note: All fields required)
Sender's Name :
Province/Country :
Email Address :
Message :
     
Alcoholism Is Destroying Filipino Families
Don’t Limit Yourself
Benefits of Wage Hike
Between You and God

Dili Na Pwede ang “Henny, Penny”