Vol. 8 No. 388
Sunday, February 19, 2012
   
  Tagbilaran City, Bohol, PhilippinesEmail: mikeligalig@gmail.com

Buot Kong Malimot

Adunay mga gutlo sa atong kinabuhi nga buot tang hikalimtan ang usa ka yugto kay tingali sa paghandom sa kagahapon, mangadlit ang kasakit ug molugdang lang kini sa pagping-it sa pagbati.

Ang mosunod nga duha ka balak nga gitagik ning ubos ninyong tighikay sa Tumoy Sa Bangaw naghulagway sa usa ka higayon nga diin ang paglubong sa kalimot sa kagahapon mao ra ang bugtong paagi nga makab-ot ang kalinaw sa dughan.

Dili Na Ako Buot Mahinumdom

Dili na ko buot mahinumdum niadtong gabii
nga wa koy umoy nga naglakaw sa dalan Miguel Parras -
nga diin ang kalibutan buot modat-og kanako -
diin ang mga tingog sa kangitngit nagpanudya kanako -
mga tingog nga buot motuok kanako
aron ako hayaon diha-diha dayon

Nabati ko ang kalaksot sa ngiob nga kalangitan,
Daghan nga mga tingog sa pagpanghimaraot,
mga siyagit sa kalayo nga nagsunod kanako

Nasilag ka sa akong kasing-kasing
ug buot mo kining gupok-gupokon ug busa
imong gitamak-tamakan ang akong dughan
hangtud magusbat ang tibuok kong kalibutan -
imo akong gipatagamtam sa imong kabangis
ug nahisama ang imong matulisokong tingog
sa dakong bato sa kawanangan nga buot moligid kanako

Apan dili na ko buot mahinumdum niadtong maong gabii
nga diin ang mga kamot sa kangitngit buot moduslak
sa akong pagtuo sa Kahitas-an aron ako mahimong alaot

Dili na ko mahinumdum niadtong maong gabii...

Dili na...

Human Sa Imong Paglabay

adunay nagpangablit nga Kasakit
sa dihang nagkaduol ka sa Dapit
diin kataposan mo sa siyang Nakita
nagdala niadtong pula nga Bulak -
ang bulak nga salingsing sa Kalinghod
sa imong Panghuna-huna

makita mo gihapon ang Bintana
nga bugtong saksi sa pagkatawo sa mga Balili
nga naglibot sa mga kahoy nga Acacia

igo ka nalang mopasapidpid sa mga Sagbot
molingi, unya moduko human mopasiplat sa Bintana

human sa imong paglabay niadtong maong Dapit
imong nabatyagan ang kainit sa udtong Tutok
ug maoy mitulisok sa imong Pangisip
ang pagdumili nga dili na molingi sa maong Bintana


Reactions to this article? You may send your comments to this writer:
(Note: All fields required)
Sender's Name :
Province/Country :
Email Address :
Message :
     
Broken Trust
Politicians: Curse of Doing Business
The Magic of Jeremy Lin
Angry Bird

Itís more fun in the Philippines?
Buot Kong Malimot